Hearing på näringsdepartementet

Den 22 juni deltog MRFs jurist, David Norrbohm i en hearing på Näringsdepartementet gällande ett förslag hos EU-kommissionen om ytterligare förstärkning och harmonisering av konsumentskyddet inom EU.

Förslaget innehåller bland annat ett förslag om en förlängning av den så kallade 6-månadersregeln (med omvänd bevisbörda för säljaren avseende ursprungliga fel) till 24 månader.

De frågor som MRF särskilt framförde vid denna hearing var följande:

  •  Bilbranschen lämnar 2-10 års garanti på sina nya produkter.
  •  Är konsumentskyddet idag verkligen svagt och vilka grunder finns för en förstärkning?
  • En distinktion måste göras mellan begagnade varor och nya i en sådan lagstiftning.
  • Bilbranschen är en av de få branscher som säljer begagnade varor och många fel kan relateras till normalt slitage och underhåll, vilket tyvärr ofta inte ligger i linje med kundens förväntningar.
  •  Ett införande av regeln riskerar även att bli kontraproduktivt eftersom den seriösa delen av bilbranschen inte kommer att befatta sig med bilar under 100 000 kr. Dessa kommer istället att hanteras av oseriösa företag som inte är med i MRF och som struntar i ARNs beslut.
Dela via mail

Juridik

MRF webinar om distansförsäljning 26 maj

Onlineförsäljningen av begagnade, och snart även nya bilar, har lyft under coronakrisen. 26 maj kl 11.00...

Läs mer

VDN måste med i onlineannonser

MRF och Konsumentverket har kommit överens om tillägg i branschöverens-kommelsen om varudeklaration (VDN). Den avser krav...

Läs mer

Undvik hantera större summor i kontanter

I förekommande fall och överväg även avregistrering av företaget från Bolagsverkets register mot penningtvätt

Läs mer
Visa alla