Praxismöte om ARN

I juni träffades MRF och Bil Sweden för att diskutera höstens deltagande i ARN och juridiska frågor. MRF och Bil Sweden sitter som representanter för bilbranschen på ARNs motoravdelning och till hösten planeras där över 50 st sammanträden.

– Antalet ärenden till ARN har ökat de senaste åren, vilket kräver ökade arbetsinsatser från MRFs sida. Däremot har det inte skett någon ökning av konsumenter som får rätt, utan snarare tvärtom säger David Norrbohm, förbundsjurist på MRF.

Utöver bemanning av sammanträdena i ARN diskuterades vad som juridiskt sett kan anses utgöra ett fel i juridik mening på en begagnad bil. Endast fel som avviker från vad en köpare med hänsyn till samtliga omständigheter (pris, ålder, körsträcka, information vid köpet) inte haft fog att förvänta sig utgör enligt konsumentköplagen ett köprättsligt fel. Normalt slitage är med andra ord inte ett fel som säljaren ansvarar för. Båda organisationerna upplever här att ARN och dess övriga företrädare, allt för ofta gör felaktiga bedömningar – särskilt vad gäller bilar i prisklassen 50 000 kr och nedåt. MRF och Bil Sweden enades om att särskilt driva den frågan.

arn002)

Ytterligare en fråga som uppmärksammades är att det är konsumenten i ARN som har bevisbördan för att det finns ett köprättsligt fel. I många ärenden finns endast påståenden om fel eller offerter och prisförslag från verkstäder på reparationskostnader, som på intet sätt utgör ett bevis för ett faktiskt fel.

Dela via mail

Juridik

MRF webinar om distansförsäljning 26 maj

Onlineförsäljningen av begagnade, och snart även nya bilar, har lyft under coronakrisen. 26 maj kl 11.00...

Läs mer

VDN måste med i onlineannonser

MRF och Konsumentverket har kommit överens om tillägg i branschöverens-kommelsen om varudeklaration (VDN). Den avser krav...

Läs mer

Undvik hantera större summor i kontanter

I förekommande fall och överväg även avregistrering av företaget från Bolagsverkets register mot penningtvätt

Läs mer
Visa alla