KoV kritiserar privatleasingavtalen

Konsumentverket, KoV, har efter en granskning reagerat över avtalsvillkoren vid allt populärare privatleasing. MRF har sedan tidigare en dialog med KoV med målet att anpassa, tydliggöra villkoren och tolkningarna av dem till konsument. Även Finansbolagens förening är involverade.

– Vi ser att avtalen är otydliga och svåra att förstå. Konsumenten riskerar även att drabbas av stora, oförutsedda utgifter. Nu hoppas vi att branschen ser över riktlinjer och rekommendationer för privatleasing, säger Martin Ekelöf, jurist på Konsumentverket i ett pressmeddelande med anledning av granskningen.

Konsumentverket menar i sin kritik att leasingföretagen marknadsför leasing som ett enkelt, bekvämt och krångelfritt alternativ. Konsumentverkets genomgång av avtalen visar att det finns gott om fallgropar. Leasing omfattas vare sig av konsumenttjänstlagen eller konsumentköplagen.

– Därför är det extra viktigt att branschen agerar för att få fram tydligare avtal som konsumenterna förstår, säger Martin Ekelöf i pressmeddelandet. Konsumentverket uppger att de kommer att gå vidare med tillsyn i flera fall där avtalen innehåller villkor som myndigheten bedömer är oskäliga eller vilseledande.

– Innan Konsumentverket inledde vi själva en dialog med finansbolagen och Finansbolagens förening eftersom MRF såg en del otydligheter i leasingavtalen. MRF håller även på att utarbeta en branschgemensam folder för att uppnå en enhetlig definition av normalt slitage. Vi kommer att påskynda dialogen med finansbolagen, det är viktigt med tydlighet, att konsumenten vet vad avtalsvillkoren innebär samt konsekvenser om man bryter dem, säger MRF:s förbundsjurist David Norrbohm i en kommentar till utspelet.

Tre viktiga stötestenar är innebörden av normalt slitage, överskriden körsträcka och uppsägning av avtal i förtid.

Läs KoV:s granskning
Dela via mail

Bilhandel

Begagnatmarknaden – maj 2020

Tabellförklaring: Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar. Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, … Läs mer

Webbinarium nya MRF Begtest 4.0

Välkommen att delta på webbinarium där vi presenterar nya MRF Begtest 4.0 och dess nyheter samt...

Läs mer

MRFs webbinarium om distansförsäljning

MRFs webbinarium i bilhandelsjuridik med inriktning på distansförsäljning är uppskattat bland deltagarna – både sett till...

Läs mer
Visa alla