MRF uppmärksammar ny konsumentsajt

Konsumentenheten är en ny aktör på internet inom kundklagomål som inte skall förväxlas med Konsumentverket eller kommunal konsumentvägledning. Både sett till namn och agerande är den förvillande lik Konsumentverket och viss mån även hur ARN hanterar sina ärenden. Redan i juli varnade Konsumentverket för förväxlingsrisken och under hösten har även ARN, Allmänna reklamationsnämnden, gjort motsvarande.

Konsumentenheten är en webbaserad portal för, och intermediär av, kundklagomål som – enligt sin hemsida – mot betalning svarar för anmälningar mot företag och mot ytterligare betalning agerar ombud samt via en publik varningslista – utan en opartisk prövning i sak – listar företag som man av olika anledningar anser vara oseriösa.

Konsumentverket understryker att detta i sig inte är någon olaglig verksamhet eftersom det är fullt tillåtet att ta betalt för dessa tjänster, utan de tycker att det är olyckligt om konsumenter vilseleds att tro att de har vänt sig till Konsumentverket för en oberoende och gratis rådgivning. Av samma uppfattning är ARN som tydligt markerat att de inte har något samarbete med Konsumentenheten och inte heller tar betalt för en prövning av en anmälan.

– Förekomsten av denna form av aktörer som förmedlar konsumentröster är långtifrån ny i Sverige. Vad som skiljer Konsumentenheten från betygssajter är att man har skapat en affärsmodell, där man utan föregående juridisk bedömning vidarebefordrar ett kundklagomål med ”hot” om negativ publicering om företaget inte svarar.

– Jag har i några fall blivit kontaktade av medlemsföretag som ställt sig frågande till om det skulle finnas någon skyldighet att svara ”Konsumentenheten”, trots att de hänvisat kunden till ARN samtidigt som de informerat att de som medlemsföretag är bundet av ARNs beslut. De är givetvis inte skyldiga att svara, utan jag anser att det är minst sagt lika oseriöst av ”Konsumentenheten” att publicera företag som oseriösa om man vid olika uppfattningar hänvisar kunden till en kostnadsfri och opartisk prövning i ARN, säger MRFs jurist David Norrbohm och fortsätter:

– Från MRFs sida hanterar vi konsumentskyddet i samarbete med myndigheter som Konsumentverket och ARN. Naturligtvis är vi inte emot nya kanaler så länge som de inte uppträder oseriöst, bryter mot lagar, regler eller vedertagna spelregler avslutar David.

Dela via mail

Juridik

MRF webinar om distansförsäljning 26 maj

Onlineförsäljningen av begagnade, och snart även nya bilar, har lyft under coronakrisen. 26 maj kl 11.00...

Läs mer

VDN måste med i onlineannonser

MRF och Konsumentverket har kommit överens om tillägg i branschöverens-kommelsen om varudeklaration (VDN). Den avser krav...

Läs mer

Undvik hantera större summor i kontanter

I förekommande fall och överväg även avregistrering av företaget från Bolagsverkets register mot penningtvätt

Läs mer
Visa alla