Gör klart för GDPR – gå MRFs kurs

Om tre månader träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Det nya regelverket kommer att ha många speciella krav på motorbranschföretagen, enligt den bedömning som MRF gjort.

MRF håller därför på att utarbeta en så kallad Code-of-conduct (uppförandekod) kopplad till nya GDPR-förordningen. I den informeras kunderna om vilka uppgifter man behandlar, varför och hur länge man sparar dessa uppgifter.

MRF har i dagarna även gått in med ett stort antal frågor till Datainspektionen i syfte att uppförandekoden skall bli så förenlig som möjligt med den nya dataskyddsförordningen. Det är MRFs förhoppning att den skall vara klar i mars. Den kommer då att finnas tillgänglig på MRF-Online.

– Tillsammans med utbildningsföretaget TrainingPartner, advokatbyrån Lindahl samt ett antal leverantörer av DMS-program har MRF tagit fram en branschanpassad endagsutbildning i regelverket. Jag rekommenderar att gå den, uppmanar David Norrbohm, förbundsjurist på MRF.

Han påtalar vikten av att alla företag sätter sig in i regelverket samt ser över sina rutiner, att de uppfyller GDPRs krav i maj när allt blir skarpt.

Mer om endagskursen i nya GDPR-förordningen här


Läs mer om GDPR och motorbranschen

Dela via mail

Juridik

MRF webinar om distansförsäljning 26 maj

Onlineförsäljningen av begagnade, och snart även nya bilar, har lyft under coronakrisen. 26 maj kl 11.00...

Läs mer

VDN måste med i onlineannonser

MRF och Konsumentverket har kommit överens om tillägg i branschöverens-kommelsen om varudeklaration (VDN). Den avser krav...

Läs mer

Undvik hantera större summor i kontanter

I förekommande fall och överväg även avregistrering av företaget från Bolagsverkets register mot penningtvätt

Läs mer
Visa alla