Konsumentverket planerar granskning av bilhandeln

Konsumentverket har flera preliminära insatser riktade direkt eller indirekt mot motorbranschen som de planerar att genomföra under året. Det berättar Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket, och en av dem som kommer att delta i arbetet från myndighetens sida.

Enligt Charlotte rör det sig om granskningar av bland annat prisinformation vid laddstationer, ångerrättsvillkor vid försäljning av fordon på distans, avtalsvillkor för korttidsparkeringar, marknadsföring med miljöargument, uppföljning av Konsumentverkets allmänna råd om information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp samt informationsinsats mot mindre bilhandlare.

– Granskningarna ser olika ut beroende på vad de rör. Vissa granskningar berör en hel bransch, medan andra handlar om stickprovskontroller där vi agerar när det behövs, förklarar Charlotte Söderlund.

Insatserna rör många områden, men Konsumentverket har sett att det blir allt vanligare att fordon säljs och leasas på distans.

Charlotte Söderlund, Konsumentverket

– Det får konsekvensen att konsumenten har ångerrätt vid sådana köp. Det är möjligt att bilhandlarna inte ännu hittat formerna för det än, men det är viktigt att se till att korrekt ångerrättsinformation finns, påpekar Charlotte Söderlund och tillägger att Konsumentverket har en bra och konstruktiv dialog med MRF i frågan om distansavtal.

På den direkta frågan om de finns några skillnader i regelefterlevnaden mellan organiserade respektive oorganiserade företag förklarar hon att det inte finns någon statistik över hur det ser ut.

– Vi får dock in mycket anmälningar som rör mindre, oorganiserade, bilhandlare. Därför ser vi ett behov att skicka ut informationsbrev till bilhandlare så fort vi får in en anmälan som indikerar att någonting har gått snett, svarar Charlotte och berättar att brevet innehåller grundläggande information om konsumenträtt.

Enligt Charlotte är det svårt att finna någon direkt förklaring till varför det är skillnad mellan företagen.
– Det kan grunda sig i okunskap och förhoppningen genom informationsinsatsen är att kunskapsnivån ska höjas. Det är dock ett långsiktigt arbete, vi arbetar ständigt med att försöka informera oorganiserade företag.

Hon säger att jämfört med andra sällanköpsbranscher händer det otroligt mycket inom bilbranschen hela tiden. Vid köp av en bil handlar det också om mycket pengar samtidigt som det är en tekniskt komplicerad produkt. Konsumenten känner sig därför ofta i underläge mot bilhandlaren och har svårt att bedöma bilens skick, menar hon.

Insatserna kommer att pågå löpande under året. Det är preliminära insatser som kan komma att ändras under året.
– Det är svårt att veta vad det kommer att resultera i innan vi har tittat på marknadsföring och avtalsvillkor, men det får vi säkert anledning att återkomma om i så fall, avslutar Charlotte Söderlund på Konsumentverket.


Vid frågor om branschvillkor kontakta:
David Norrbohm, jurist MRF
Skicka ett mejl till David

Dela via mail

Bilhandel

Begagnatmarknaden – maj 2020

Tabellförklaring: Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar. Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, … Läs mer

Webbinarium nya MRF Begtest 4.0

Välkommen att delta på webbinarium där vi presenterar nya MRF Begtest 4.0 och dess nyheter samt...

Läs mer

MRFs webbinarium om distansförsäljning

MRFs webbinarium i bilhandelsjuridik med inriktning på distansförsäljning är uppskattat bland deltagarna – både sett till...

Läs mer
Visa alla