Privatleasingbil – ny blankett i MRF Online

MRF har tagit fram en beställningsblankett inklusive villkor att använda vid beställning av privatleasingbil. Den nya blanketten finns tillgänglig i MRF Online - våra digitala avtal och villkor på nätet.

Ett område som diskuterats flitigt under senare år är privatleasing samt villkoren för den. Främst har det skett ur ett konsumentperspektiv. Ett tidigare resultat är bland annat en informationsbroschyr med generella riktlinjer som MRF tagit fram.

Men det finns ett område som även avser säljarens/bilhandlarens rättigheter. Det är tiden mellan att leasingbilen beställs fram tills att leasingavtalet undertecknas av leasingtagaren, konsument, vid leveransen.

– Under tiden från beställningen hos återförsäljaren fram tills att den beställda bilen ska levereras kan konsumenten ha ändrat sig, hittat en annan bil. Det är en situation som inte omfattas av nuvarande leveransvillkor för personbil eftersom de gäller köp, förklarar David Norrbohm, jurist på MRF.

För att överbrygga detta juridiska tomrum har MRF i samråd med Konsumentverket och Finansbolagens förening tagit fram en beställningsblankett som ska undertecknas i samband med att konsumenten beställer bilen hos bilhandlaren.

– Syftet med blanketten är att skydda våra handlare om konsumenten ändrar sig. Blanketten har en avbeställningsklausul likt ett traditionellt köpeavtal för personbil som reglerar förhållandet om beställaren/konsumenten ändrar sig, berättar David Norrbohm.

Blanketten finns tillgänglig via MRF Online – en tilläggstjänst som omfattar MRFs digitala avtal och villkor på nätet.


Läs mer eller beställ MRF Online här


Dela via mail

Bilhandel

Begagnatmarknaden – maj 2020

Tabellförklaring: Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar. Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, … Läs mer

Webbinarium nya MRF Begtest 4.0

Välkommen att delta på webbinarium där vi presenterar nya MRF Begtest 4.0 och dess nyheter samt...

Läs mer

MRFs webbinarium om distansförsäljning

MRFs webbinarium i bilhandelsjuridik med inriktning på distansförsäljning är uppskattat bland deltagarna – både sett till...

Läs mer
Visa alla