Genombrott för onlineköp

Internethandeln med både begagnade och förmodligen även nya bilar har i och med coronakrisen fått sitt absoluta genombrott.

Många medlemsföretag deltog i webinariet om distansförsäljning, Köp online, som MRF genomfört tillsammans med den digitala marknadsplatsen Wayke.

– Egentligen skedde det stora språnget när Wayke la till ”köp”-knappen, men det har tagit lite tid innan det tog fart på riktigt, konstaterar MRFs jurist David Norrbohm efter två seminarier.

David upplever intresset för e-handel som stort bland de deltagande företagen. Han säger att konsumentskyddet är starkare vid ett distansköp än vid ett konventionellt köp i bilhallen. Men det finns en stötesten som ännu inte fullt utredd, definierad, det är rätten att provköra och möjligheten att lämna tillbaka bilen vid ett nybilsköp.

– Det handlar om hur värdeminskningen ska beräknas. Hur den skall göras på begagnat har vi tagit fram i MRFs villkorsmall för distansköp. Nästa fråga är hur denna fråga skall behandlas och beräknas vid försäljning av nya bilar, förklarar han och fortsätter:

– Här måste alla aktörer titta på de affärsmässiga riskerna vid distansförsäljning, eftersom långt ifrån hela värdeminskningen går att debitera kunden vid ångerköp av en helt ny bil.

Avslutningsvis berättar David att MRF håller på att undersöka den saken, och har i dagarna gått ut med en enkät till återförsäljarföreningarna vad gäller försäljning av nya bilar via e-handel.

Dela via mail

Bilhandel

Begagnatmarknaden – maj 2020

Tabellförklaring: Nybilshandel: Är begagnathandel via de bilhandelsföretag som också säljer nya bilar. Övrig bilhandel: Handel via bilhandlare som inte har nybilsförsäljning, … Läs mer

Webbinarium nya MRF Begtest 4.0

Välkommen att delta på webbinarium där vi presenterar nya MRF Begtest 4.0 och dess nyheter samt...

Läs mer

MRFs webbinarium om distansförsäljning

MRFs webbinarium i bilhandelsjuridik med inriktning på distansförsäljning är uppskattat bland deltagarna – både sett till...

Läs mer
Visa alla